ศึกษาดูงาน

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป. แพร่ เขต 1 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมระดับประเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

รูปภาพ: