อบรมคณิตศาสตร์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคณิตศาสตร์ MATHEMATICAL LITERACY การยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET, NT กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามแนวทาง PISA ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: