นิเทศฯอนุบาล3ขวบ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่เปิด อนุบาล 3 ขวบ ณ รร.อนุบาลแพร่ รร.บ้านร้องกวาง รร.ชุมชนบ้านร้องเข็ม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รร.บ้านร้องกวาง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: