อบรมครูเอกชน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่การประเมินคุณภาพภายนอก โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2

รูปภาพ: