พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2

รูปภาพ: