ผลงานวิชาการ ของนางศุภาลักษณ์ แสนใจยา เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 และการลบของสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9

ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 และการลบของสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 นางศุภาลักษณ์ แสนใจยา สพป.แพร่ เขต ๑  บทคัดย่อ