วิชาการป่าแดง

นายนพรัตน์  ส่วนบุญ ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)และคณะครูร่วมกัน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ ณ ร.ร.บ้านป่าแดง อ.เมืองแพร่ 

ให้กำลังใจ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการของ ร.ร.บ้านวังฟ่อน เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี  ที่นำกิจกรรมร่วมแสดงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อิมแพคเมืองทองธานี

ประชุมคณะกรรมการรางวัลเจ้าฟ้า

นายสุขุม  กันกา ประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดแพร่ และคณะฯ ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดแพร่  ได้แก่ นายวิทยา  สุริยะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

อวยพรวันเกิดและรับมอบเงินพัฒนาโรงเรียน....

นายสานิตย์ สุขโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลม สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะครูเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด อาจารย์จำปา ตนาวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นพื้นฐานร.ร.ร.บ้านนาแหลม รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จาก อาจารย์จำปา ตนาวรรณ นำไปพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนบ้านนาแหลม

วังหลวงทัศนศึกษา

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์  ผอ.ร.ร.บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)และคณะครู  นำนักเรียนทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง เที่ยวชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล การปลูกผัก ไฮโดรโปรนิค ป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เรือรบหลวง สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองยุทธการทหารเรือสัตหีบ

ตรวจสนามสอบ NT

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกิตติศักดิ์ แสนคำ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา พร้อมคณะให้ข้อมูล นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ และ นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล นักวิชาการศึกษา สทศ. สพฐ.

สมัครครูผู้ช่วย

คณะกรรมการรับสมัคร คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเขตพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ มีผู้สมัคร จำนวน ๕๘ คน แยกตามกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์(๒) ๘ คน วิชาเอกภาษาไทย(๑) ๘ คน วิชาเอกภาษาอังกฤษ(๑) ๗ คน วิชาเอกปฐมวัย(๒) ๘ คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา(๑) ๒๓ คน วิชาเอกดนตรี(๑) ๔ คน 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed